REGULAMIN TYPERIADY

Rejestracja

Rejestracja w TYPERIADZIE, jest bardzo prosta. Wystarczy założyć konto, poczekać na aktywację i obstawiać mecze!

Typowanie

Twoim zadaniem jest zdobyć jak największą liczbę punktów by móc wziąć udział w konkursie TYPERIADY. Na wytypowanie wyniku masz czas do 1 gwizdka sędziego danego meczu. Do tego momentu możesz w dowolnym czasie zmieniać swoje typy.
Nie czekaj do ostatniej chwili. Przed meczem serwer może być zajęty i okaże się, że nie zdążysz wytypować na sekundy przed końcem czasu.

Uważnie śledź zakładkę z typami. Będą pojawiać się aktualizacje terminów spotkań, jeśli zostaną one przełożone.

Pytania bonusowe

W trakcie trwania sezonu, mogą pojawić się pytania bonusowe np. Kto wygra ligę. Poprawna odpowiedź, również będzie dodatkowo punktowana.

Punktacja

Punkty, które możesz uzyskać dzielą się na odpowiednie grupy.

Za poprawne wytypowanie zwycięzcy lub remisu otrzymuje punkty “toto score”.

Jeśli przewidzisz dokładny wynik, dostaniesz punkty “full score”.

Dodatkowo możesz otrzymać punkty za dokładne wytypowanie bramek dla każdej ze stron. (np. postawiony wynik to 1-1 a poprawny to 0-1, dostaniesz punkty za poprawną ilość bramek gości).

Ostatnią możliwością dodatkowej punktacji jest poprawne wytypowanie różnicy bramek. (np. postawiony wynik to 3-1 a poprawny to 2-0). Warunkiem otrzymania punktów jest wskazanie poprawnego zwycięzcy.

  punkty
toto score 3
full score 6
bonus za gole 2
bonus za różnicę 1
bonus quizowy zależy od pytania

Złoty Typ

Każdy zawodnik, jednorazowo może skorzystać ze ZŁOTEGO TYPU.

Jeśli masz pewność lub chcesz zaryzykować, możesz pomnożyć swój wynik! Wystarczy, że zaznaczysz piłkę, która zaświeci się na złoto. Jeśli uda Ci się zdobyć punkty za taki mecz, otrzymasz dodatkowego bonusa! Twój wynik zostanie pomnożony przez wartość ZŁOTEGO TYPU czyli 9.

Pamiętaj jednak, ZŁOTY TYP może zostać użyty tylko raz. Jeśli stracisz go zbyt wcześnie, możesz tego żałować!

Pozycja w rankingu

Jeśli zdarzy się, że gracze otrzymają na koniec sezonu taką samą liczbę punktów, kolejność w rankingu będzie liczona w zależności od zdobytych “małych punktów”

  1. Liczba poprawnie wytypowanych wyników
  2. Liczba poprawnie wskazanych zwycięzców/remisów.
  3. Liczba zdobytych punktów w pytaniach bonusowych

PEŁNY REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu ”TYPERIADA”

1. Organizatorem konkursu ”TYPERIADA” jest DIGITAL DEVELOPMENT GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Polnej 7B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000856356 NIP: 6612380304, kapitał zakładowy 10 000 PLN.

2. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zarejestrowane i posiadające własne konto na serwisie eliga.com.pl Przy rejestracji obowiązują ogólne zasady dotyczące wszystkich użytkowników z którymi można zapoznać się  na stronie internetowej: https://eliga.com.pl/regulamin-rozgrywek/

3. Konkurs rozpoczyna się 17 października 2020 roku i trwa do 18 grudnia 2020 roku.

4. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w konkursie ani z odbiorem wygranych nagród.

5. Wzięcie udziału w konkursie nie jest jednoznaczne z możliwością wygrania nagrody.  Konkurs składa się z dwóch części. Pierwsza to Konkurs bez nagród, druga to Konkurs z nagrodami.

Konkurs bez nagród:

6. Konkurs polega na typowaniu na stronie konkursowej wyników meczów rozgrywanych w rozgrywkach E-LIGA.

7. Typowanie wyników meczów.

Typowanie wyniku konkretnego meczu możliwe jest do chwili jego rozpoczęcia. Nie ma obowiązku typowania rezultatów wszystkich spotkań. Zabawę można zacząć w dowolnym momencie w trakcie trwania konkursu. Wyniki typowania będą pojawiać się na stronie konkursu z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do ogłoszenia oficjalnego wyniku meczu przez organizatorów E-LIGA. Typowanie wyników meczów w następnych kolejkach E-LIGA możliwe jest od razu. Każdy mecz można obstawić tylko raz. Na zmianę rezultatu mamy czas do określonej daty i godziny widocznej na stronie konkrsu.

8. Jak generowana jest lista rankingowa?

Punkty, które możesz uzyskać dzielą się na odpowiednie grupy.

Za poprawne wytypowanie zwycięzcy lub remisu otrzymuje punkty “toto score”.

Jeśli przewidzisz dokładny wynik, dostaniesz punkty “full score”.

Dodatkowo możesz otrzymać punkty za dokładne wytypowanie bramek dla każdej ze stron. (np. postawiony wynik to 1-1 a poprawny to 0-1, dostaniesz punkty za poprawną ilość bramek gości).

Ostatnią możliwością dodatkowej punktacji jest poprawne wytypowanie różnicy bramek. (np. postawiony wynik to 3-1 a poprawny to 2-0). Warunkiem otrzymania punktów jest wskazanie poprawnego zwycięzcy.

 punkty
toto score3
full score6
bonus za gole2
bonus za różnicę1
bonus quizowyzależy od pytania

Jeśli zdarzy się, że gracze otrzymają na koniec sezonu taką samą liczbę punktów, kolejność w rankingu będzie liczona w zależności od zdobytych “małych punktów”

  1. Liczba poprawnie wytypowanych wyników
  2. Liczba poprawnie wskazanych zwycięzców/remisów.
  3. Liczba zdobytych punktów w pytaniach bonusowych

9. Kto wygrywa konkurs?

Konkurs wygrywa osoba, która w dniu jego zakończenia ma na swoim koncie największą liczbę punktów i zajmuje najwyższe miejsce w rankingu. Lista laureatów konkursu (ich ksywki i wynik punktowy) zostanie opublikowana 20 grudnia 2020 roku jako lista „10 najlepiej typujących użytkowników www.eliga.com.pl”.

Konkurs z nagrodami:

10. W Konkursie z nagrodami może wziąć udział 5 pierwszych osób, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu i jednocześnie spełniają poniższe warunki:

a.       Odpowiedzą poprawnie na pytanie upoważniające do otrzymania nagrody opisane w punkcie 11 tego regulaminu.

b.       Nie głosowały z więcej niż jednego konta.

c.       Nie mają zablokowanego konta.

d.       Posiadają nieujemny ranking na e-liga.com.pl

e.       Wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w podczas rejestracji konta w portalu eliga.com.pl

11. W dniu zakończenia konkursu do osób plasujących się najwyżej w rankingu zostanie wysłane e-mailem pytanie konkursowe o treści: „Ile drużyn brało udział w 1 sezonie E-LIGA”. Pytanie zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w rejestracji na www.eliga.com.pl Uczestnik jest zobowiązany do odesłania odpowiedzi na adres nadawcy tego e-maila w ciągu 2 dni roboczych. Odpowiedź musi być odesłana z adresu e-mail, na który zostało przesłane pytanie. Jeżeli odpowiedź będzie poprawna, uczestnik wygra nagrodę zgodnie ze sposobem rozdzielania nagród opisanym w punkcie 12 („Sposób rozdzielania nagród”) tego regulaminu.

12. Sposób rozdzielania nagród.

Nagrody zostaną rozdzielone wśród osób spełniających 10 punkt regulaminu, w kolejności zajmowanych przez nie miejsc w rankingu Konkursu bez nagród. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana nie później niż w 3 dni roboczych od daty zakończenia konkursu na stronie konkursowej. Będzie nosiła tytuł Lista osób nagrodzonych w konkursie

13. Nagrody

Nagroda za miejsce 1

Voucher o wartości 200 zł.

Osoba zajmująca pierwsze miejsce, ma pierwszeństwo do udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku udzielenia błędnej, szansę na nagrodę otrzymuje kolejna osoba z rankingu.

Sponsorem Nagrody Głównej jest DIGITAL DEVELOPMENT GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Polnej 7B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000856356 NIP: 6612380304, kapitał zakładowy 10 000 PLN.

14. Odbiór nagród.

Nagroda zostanie wysłana mailowo, w odpowiedzi na poprawną odpowiedź w pytaniu konkursowym.

Podatek od nagród odprowadza DIGITAL DEVELOPMENT GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Polnej 7B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000856356 NIP: 6612380304, kapitał zakładowy 10 000 PLN, w tym celu Zwycięzcy zobowiązani są podać następujące dane w celu umożliwienia dopełnienia formalności z tym związanych: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL (lub NIP), nazwę odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania.

15. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

16. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy wygranych na adres Organizatora (podany w punkcie 1 Regulaminu) wraz z dopiskiem „Reklamacja – TYPERIADA”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, nagród rzeczowych oraz zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

18. Zgłaszający wyraża zgodę na upublicznienie swego wizerunku przez Organizatora, jeżeli w wyniku udziału w konkursie utrwalił swój wizerunek na nośniku (np. na zdjęciu lub filmie) będącym do dyspozycji Organizatora.

19. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że akceptuje jego zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

Masz pytania? Napisz!