Odpowiedź na wniosek do komisji ze strony Zawiszy Bydgoszczy w sprawie meczu z GKS-em Tychy

W odpowiedzi na wniosek ze strony Zawiszy Bydgoszcz, w ramach którego kapitan tej drużyny domaga się od komisji zastosowania sankcji w postaci walkowera ze względu na nie stawienie się drużyny przeciwnej powołując się na zapisy regulaminu §8 ustęp 6 lit. g( oraz zarzucając przeciwnikowi nieprawidłowości oraz złamanie następujących punktów regulaminu:

– Paragraf 2 ustęp 7 „W ramach spotkań ligowych obowiązują następujące ustawienia: – team play lobby – 15 min – serwer dowolny – legend player – on – any player – off – select goalkeeper – on – room security – ustawione hasło – match level – superstar – time limit – normal – extra time i pk – off – time: night, we ather fine – injures – off”

– Paragraf 2 ustęp 10, który mówi „Drużyna musi się zebrać i być gotowa do gry na 10 minut przed rozegraniem meczu”

Odnosząc się do pierwszego zarzutu analizując przesłane zrzuty z ekranu oraz materiał wideo komisja stwierdza, że sytuacja jaka miała miejsce przed meczem, która wywołała opóźnienie startu meczu miała swoje źródło w nieprawidłowościach podczas tworzenia pokoju. Jedna z drużyn wystawiła na spotkanie bramkarza grywalnego, druga nie, pokój został stworzony na nieprawidłową ilość osób oraz następnie gra przypisała jednego z zawodników do przeciwnej drużyny. Niestety kolejne błędy w ustawieniu hosta oraz nierówności w liczbie zawodników zmusiły drużyny do ponownego założenia pokoju oraz zmianę hosta. Ostatecznie drużyna Zawiszy założyła pokój i mecz wystartował z opóźnieniem.

Odnosząc się do drugiego zarzutu analizując przesłane zrzuty z ekranu oraz materiał wideo komisja stwierdza, że o godzinie rozegrania meczu czyli 20.00 było gotowych do gry 11 zawodników ze strony Zawiszy oraz co najmniej 9 zawodników ze strony GKS-u Tychy co stanowi regulaminowe minimum uprawniające do startu meczu. Na bazie zapisów wideo nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić jak wielu z tych graczy było już gotowych na 10 minut przed czasem. Przede wszystkim badając ewentualne wykroczenie w postaci zarzutu nie stawienia się na mecz trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż w momencie planowanego startu meczu, zgodnie z zapisem wideo co najmniej 9 zawodników GKS-u Tychy było gotowych do gry w pokoju. Komisja zdecydowała się zaniechać ustalania obecności graczy na 10 minut przed meczem, bowiem nawet jeśli hipotetyczna nieobecność graczy miała swoje potwierdzenie na 10 minut przed startem meczu to stanowi ona o, z całą pewnością nagannym spóźnieniu, ale nie o niestawieniu się na mecz i co za tym idzie nie jest podstawą do przyznania walkowera na jedną ze stron.

Z poważaniem

Komisja E-LIGI

Michał Podlas

Dawid Nowak

Zostaw komentarz

Masz pytania? Napisz!